top of page

Lek inte med maten (don't play with the food) 

music instruments for cooking

Bachelor degree project at Konstfack 2018

Objects: Hacka (chopp), Riva (grate), Krydda (spice) and Äggklocka (egg timer). 

Materials: PLA filament, steel, aluminum, porcelain

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

bottom of page